Özgür bir toplum, eski düzenin yerini 'yeni düzen'in alması olamaz. Özgür bir toplum, özgür eylem alanlarının toplumsal yaşamın çoğunu oluşturuncaya dek yayılmasıdır.

Paul Goodman

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Dergiler - Apolitika - Sayı 1

Savaş Hakları Bildirgesi Yazar : Apolitika

1- Her devlet yurttaşlarını, ırk, dil, din ve siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin öldürebilir ya da başka devletlere öldürtebilir.
2- Devletler, müttefik büyük devletlerle telefonla haberleşmek suretiyle düşmanlarını serbestçe tayin ve tespit edebilirler, önceden haber vermeksizin değiştirebilirler.
3- Her devlet haldeki düşmanı yurttaşlarına vakitlice televizyon vasıtası ile bildirme yükümlülüğü altındadır;,ancak düşman değişikliğinin devlet sırrı olduğu durumlarda bu yükümlülük geçerli değildir.
4- Savaşma hakkı devletlerce bizzat veya müttefikler aracılığıyla kullanılabilir.
5- Devlet makamlarının istek ve iradesi dışında kimse kendisini savaşmaktan alıkoyamaz.
6- Savaşta aktif vazife almak istemeyenler, bu isteksizliklerim basın, yayın, duvar yazısı, afiş, pankart, konuşma ya da yüz mimikleri şeklinde ifade edenler, koğuş ve hücrelerde konuşlandırılabilirler; ancak bu hak, barış çıkacağını telkin eden haber, söylenti, vb. yayarak halkı telaş ve heyecana sürüklemek maksadıyla kullanılamaz.
7- Her devlet, savaş durumunda vatandaşlarının daha rahat ve elverişli koşullarda savaşmasını sağlamak üzere, silah (top, tüfek, kasatura, palaska, havan topu, atom bombası, savaş uçağı, v.s.) cephane, (mermi, barut, top mermisi, atom, v.s.) ve mühimmat (üniforma, yiyecek, içecek, tıraş sabunu, v.s.) bulundurmakla ve bunları vatandaşın rütbesine uygun bir sıra ve düzen içinde vatandaşa dağıtmakla yükümlüdür.
8- Savaşmak, devletin bu maksatla tedarik ettiği top, tüfek, kasatura, havan topu, v.s. gibi mühimmatı kullanarak rakip devletlerin elemanlarını öldürmek, ya da bu maksatla savaşırken yaralanıp gazi veya ölüp şehit mertebesine ulaşmak, her vatandaşın vazgeçilmez hakkıdır. Bu haktan vazgeçenler, bu yolda talep belirtenler, bu talebi yayın, düşünce, rüya, hülya v.s. yollarla dile getirenler, bizzat devlet tarafından hapsedilip mahpus veya öldürülüp vatan haini mertebesine indirilirler.
9- Her devlet, savaş durumunda savaşan vatandaşları sevk, idare ve eşgütme maksadıyla bir teşkilat kurmak, bu teşkilata gerekli elemanları sağlamak, eğitmek ve bunlara bir isim vermek hakkına sahiptir.
10- Bu bildirge yalnızca dış savaşlar için gerekli hükümleri kapsamına alır. İç savaşlarda geçerli olacak ek hükümler, ayrı bir bildirge halinde vatandaşlara duyurulacaktır.

  Etkinlik Takvimi
Şubat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Ocak Mart


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

King Kong Gerilla
Diğer
Video : Anarşizm
Diğer
Müzik : No War Song
Diğer

  Linkler
Karahat
Hayvan Özgürlüğü
Dergi Pan [anarşist e-dergi]
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız